Aanvragen

Cultuurhistorisch monument Van Helomasluisje is mede dankzij ondersteuning van de Van Heloma Stichting gerestaureerd.

Cultuurhistorisch monument Van Helomasluisje is mede dankzij ondersteuning van de Van Heloma Stichting gerestaureerd.

Procedure
Rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning. U wordt verzocht om via onderstaand aanvraagformulier een verzoek in te dienen met daarin: een korte omschrijving van het project, de doelen, een onderbouwing en het gevraagde bedrag. U kunt uw brief ook in zijn geheel uploaden. Na ontvangst van uw brief hoort u binnen afzienbare tijd of het nodig is aanvullende documenten in te sturen. Vervolgens krijgt u binnen twee tot vier maanden bericht of uw aanvraag is toegekend.

Subsidieaanvragen voor initiatieven buiten Friesland worden niet in behandeling genomen, deze vallen buiten de doelstelling van de stichting. Ook aanvragen voor club- en buurthuiswerk, exploitatie en renovatie van dorpshuizen, hedendaags toneel, hedendaagse muziekbeoefening en cd-opnames wijst de stichting doorgaans af om dezelfde reden. Voor aanvragen uit Heerenveen en omstreken wordt de doelstelling ruimer geïnterpreteerd.

De Van Heloma Stichting ontvangt jaarlijks meer aanvragen dan kunnen worden toegekend.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is op dit moment off-line. U kunt een e-mail sturen naar info@vanhelomastichting.nl. Vermeld hierin de volgende informatie:

  • Organisatie
  • Contactpersoon
  • Postadres
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Gevraagd bedrag
  • Indien u eerder een aanvraag heeft ingediend, wanneer was de laatste keer?
  • Toelichting aanvraag

 

Comments are closed