De stichting

De Van Heloma Stichting is een niet-geldwervend vermogensfonds. Giften variëren van enkele honderden euro’s tot een paar duizend euro per jaar. Het bestedingsbudget is jaarlijks circa honderdduizend euro.

Het bestuur
Marcus van Schouwen, voorzitter
Arnold Mulder, secretaris
Clarisse van Haersma Buma, penningmeester

Secretariaat
K.R. Poststraat 80
8441 ER Heerenveen
info@vanhelomastichting.nl

Comments are closed