Cultureel erfgoed

De stichting ondersteunt initiatieven in Friesland voor het behoud van cultureel erfgoed.

Natuur

De stichting ondersteunt initiatieven in Friesland voor het behoud van natuur.

Landschap

De stichting ondersteunt initiatieven in Friesland voor het behoud van karakteristiek landschap.

Familie Van Heloma & de stichting

Familie Van Heloma was nauw verbonden met de regio Heerenveen. In deze plaats staat ook familieverblijf Huize Voormeer (1755), in stand gehouden door de stichting.

VAN HELOMA STICHTING

De Van Heloma Stichting is opgericht in 1952. De stichting houdt de naam en het gedachtegoed van het Friese geslacht Van Heloma in ere en ondersteunt initiatieven voor behoud van cultureel erfgoed, natuur en landschap in Friesland. De familie en stichting zijn nauw verbonden met de regio Heerenveen, waar de Van Heloma’s altijd gewoond en gewerkt hebben. Zo staat Huize Voormeer (uit 1755) in Heerenveen, het familieverblijf waarvoor de stichting nu zorgdraagt. De Van Heloma’s waren in het verleden onder meer betrokken bij de veenexploitatie in Oost-Friesland. Ook bekleedden ze belangrijke maatschappelijke en bestuurlijke functies. Zo was mr. Marcus van Heloma (1855-1875) medeoprichter en eerste voorzitter van ijsvereniging Thialf. Ook zijn zoon was voorzitter van Thialf. De laatste Van Heloma overleed in 1996.