Aanvragen

Cultuurhistorisch monument Van Helomasluisje is mede dankzij ondersteuning van de Van Heloma Stichting gerestaureerd.

Cultuurhistorisch monument Van Helomasluisje is mede dankzij ondersteuning van de Van Heloma Stichting gerestaureerd.


Procedure
Rechtspersonen zonder winstdoelstelling kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning. U wordt verzocht om via onderstaand aanvraagformulier een verzoek in te dienen met daarin: een korte omschrijving van het project, de doelen en een onderbouwing van het gevraagde bedrag.

Tevens zien wij graag als aparte bijlage toegevoegd: het projectplan, de begroting en het dekkingsoverzicht. Vervolgens krijgt u binnen twee tot vier maanden bericht of uw aanvraag is toegekend.

Na realisatie van het plan ontvangen wij graag een gereedmelding. Indien het project onverhoopt niet afgerond kan worden, ingrijpend wijzigt zonder overleg of onze steun niet (volledig) nodig blijkt, dan vervalt onze financiële bijdrage. Aan ons toegestuurde informatie wordt niet geretourneerd, ook niet bij afwijzing.

Subsidieaanvragen voor initiatieven buiten Friesland worden niet in behandeling genomen, deze vallen buiten de doelstelling van de stichting. Ook aanvragen voor club- en buurthuiswerk, exploitatie en renovatie van dorpshuizen, hedendaags toneel, hedendaagse muziekbeoefening en cd-opnames wijst de stichting doorgaans af om dezelfde reden. Voor aanvragen uit Heerenveen en omstreken wordt de doelstelling ruimer geïnterpreteerd.

De Van Heloma Stichting ontvangt jaarlijks meer aanvragen dan kunnen worden toegekend.

Aanvraagformulier

Wanneer het aanvraagformulier bij het indienen een foutmelding geeft, kunt u een e-mail sturen naar info@vanhelomastichting.nl.

Het aanvraagformulier is op dit moment off-line. U kunt een e-mail sturen naar info@vanhelomastichting.nl. Vermeld hierin de volgende informatie:

  • Organisatie
  • Contactpersoon
  • Postadres
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Gevraagd bedrag
  • Indien u eerder een aanvraag heeft ingediend, wanneer was de laatste keer?
  • Toelichting aanvraag

 

 

Reacties zijn gesloten.