ANBI

De Van Heloma Stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is aangesloten bij het Vrijwillig Fondsenoverleg Friesland. Het vermogen bestaat grotendeels uit agrarisch grondbezit en boerderijen. De bestuursleden van de Van Heloma Stichting zijn vrijwilligers en ontvangen een onkostenvergoeding van negenhonderd euro per jaar.

Download de Staat van baten en lasten 2021.

Het KvK-nummer van de stichting is 41000226

RSIN nummer 003146200
Voor meer informatie over financiën en vermogensbeheer kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Comments are closed