ANBI

De Van Heloma Stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is aangesloten bij het Vrijwillig Fondsenoverleg Friesland. Het vermogen bestaat grotendeels uit agrarisch grondbezit en boerderijen. De bestuursleden van de Van Heloma Stichting zijn vrijwilligers en ontvangen een onkostenvergoeding van negenhonderd euro per jaar.

Download de Staat van baten en lasten 2021.

Het KvK-nummer van de stichting is 41000226

Cialis

De kosten van het kopen van Cialis online https://balancepharm.com/cialis-5mg-beoordelingen/ kunnen aanzienlijk variëren. Hoe meer informatie u heeft over de apotheek waar u overweegt te kopen, des te waarschijnlijker is het dat deze u een redelijke prijs zal aanbieden. Dit geldt vooral wanneer u in bulk bestelt. Als u online koopt, moet u vragen of er extra kosten zijn die het geneesmiddel onbetaalbaar kunnen maken. Vaak gaat het om lidmaatschapskosten voor gezondheidsclubs en andere voordelen die door sommige apotheken worden aangeboden.

RSIN nummer 003146200
Voor meer informatie over financiën en vermogensbeheer kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Comments are closed